Affedilen olay/fiiller nedeniyle tazminat talep edilemez
 yeni alt işveren yanındaki çalışmaları yeni bir iş sözleşmesi niteliğindedir
 alkollü kaza ve kasko poliçesi
 uyuşturucunun kime ait olduğunun belli olmaması
 Çalışmayan Kadın/ Değer artış payı / Tasfiye payı - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/2-432 E. 2008/444 K.
EkibimizVekaletnameSertifikalarımızÖrnek Kararlarİletişim bilgilerimizSoru Cevap Kariyer
Affedilen olay/fiiller nedeniyle tazminat talep edilemez
T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2007/719 KARAR NO. 2007/12658 KARAR TARİHİ. 25.9.2007 > KADININ EŞİNİN EVİNE DÖNMESİ İHTARINDA BULUNMASI ( Bu Tarihten Önceki Olayları Affettiği veya En Azından Hoşgörü İle Karşıladığının Kabul Edileceği ) > AFFEDİLEN VE HOŞGÖRÜLEN HADİSELER ( Artık Kocanın Kusurlu Sayılamayacağı ve Bu Hadiselere Dayanılarak Diğer Taraf Lehine Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği ) > MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Affedilen ve Hoşgörüyle Karşılanan Hadiselerden Dolayı Artık Kocanın Kusurlu Sayılamayacağı ve Bu Hadiselere Dayanılarak Diğer Taraf Lehine Tazminata Hükmedilemeyeceği ) > KUSUR ( Affedilen ve Hoşgörüyle Karşılanan Hadiselerden Dolayı Artık Kocanın Kusurlu Sayılamayacağı ve Bu Hadiselere Dayanılarak Diğer Taraf Lehine Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği ) > İHTAR ( Kadının Mahkemeye Başvurarak Eşinin Eve Dönmesi İçin İhtar İsteğinde Bulunduğuna Göre Bu Tarihten Önceki Olayları Affettiği veya En Azından Hoşgörü İle Karşıladığının Kabul Edileceği ) > BOŞANMA ( Kadının Mahkemeye Başvurarak Eşinin Eve Dönmesi İçin İhtar İsteğinde Bulunduğuna Göre Bu Tarihten Önceki Olayları Affettiği veya En Azından Hoşgörü İle Karşıladığının Kabul Edileceği ) > TERK ( Kadının Mahkemeye Başvurarak Eşinin Eve Dönmesi İçin İhtar İsteğinde Bulunduğuna Göre Bu Tarihten Önceki Olayları Affettiği veya En Azından Hoşgörü İle Karşıladığının Kabul Edileceği - Affedilen ve Hoşgörüyle Karşılanan Hadiselerden Dolayı Artık Kocanın Kusurlu Sayılamayacağı ) 4721/m.164,174 ÖZET : Kadın, mahkemeye başvurarak eşinin eve dönmesi için ihtar isteğinde bulunduğuna göre bu tarihten önceki olayları affettiği veya en azından hoşgörü ile karşıladığı kabul edilmelidir. Affedilen ve hoşgörüyle karşılanan hadiselerden dolayı artık koca kusurlu sayılamaz ve bu hadiselere dayanılarak diğer taraf lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1- Davalı - davacı ( kadın ) 20.09.2004 tarihinde eşine ihtar göndermiş, müşterek haneye davet etmiş, böylece bu tarihten önceki olayları affetmiş, en azından hoşgörü ile karşılamıştır. Affedilen ve hoşgörüyle karşılanan olaylara dayanılarak boşanma kararı verilemez. İhtardan sonrada kocadan kaynaklanan yeni bir hadise ispatlanamamıştır. Bu halde davalı - davacının ( kadın ) boşanma davasının reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulü ile boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaşa aykırıdır. Ne varki bu husus davacı - davalı ( koca ) tarafından temyiz edilmediğinden bozma sebebi yapılmamış yanılgıya işaret edinilmekle yetinilmiştir. 2- Temyiz sebeblerine hasren yapılan incelemeye gelince; a- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeblere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı - davacının ( kadın ) tüm, davacı - davalının ( koca ) ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. b- Kadın, 20.09.2004 tarihinde mahkemeye başvurarak eşinin eve dönmesi için ihtar isteğinde bulunduğuna göre bu tarihten önceki olayları affettiği veya en azından hoşgörü ile karşıladığı kabul edilmelidir. Affedilen ve hoşgörüyle karşılanan hadiselerden dolayı artık koca kusurlu sayılamaz ve bu hadiselere dayanılarak diğer taraf lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. Davalı - davacının ( kadın ) tazminat isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. SONUÇ : Hükmün yukarıda 2/b bendinde gösterilen sebeble BOZULMASINA, hükmün bozma dışında kalan temyize konu bölümlerinin 2/a bendinde gösterilen sebeble ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Yeşim' e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcını yatıran Mahmut Taylan' a geri verilmesine,iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.09.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.
 




Copyright © 2009 Av.M.Umut YALÇIN Tüm hakları saklıdır.  Bu sayfa 0,09 saniye Oluşturuldu ve  en iyi 1024 X 768 çözünürlükte görüntülenir sizin çözünürlüğünüz 
Malatya Web Tasarım