Boşanma davası sebepleri

“Halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılan boşanma davasından başkaca bir yol yoktur” kanısının aksine Türk Medeni Kanunu birden fazla boşanma sebebi ile bu hususu düzenlemiştir.

Bunlardan bir tanesi zina sebebine dayalı boşanma davasıdır. Zina her ne kadar Türk Ceza Kanunu’nda suç olmaktan çıktıysa da boşanmaya esas kabul edilmektedir. Eşlerden biri zina ederse diğer eş zinaya dayanarak boşanma davası açabilir. Ancak bu davayı açabilmek için öğrenmeden başlayarak altı ay ve herhalde zina eyleminin üzerinden beş yıl içinde dava açmak gerekir. Yine zina sonucunda eş zina edeni affederse tekrar zina sebebine dayanarak dava açma hakkı mevcut değildir.

Diğer sebep hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranıştır. Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Yine burada da süre öğrenmeden başlayarak 6 ay bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme olarak adlandırılan boşanma sebebi ise eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eşin dava açabilmesidir.

Terk sebebine dayalı boşanma davasında da eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Akıl hastalığı da bir boşanma nedenidir. Ancak eşlerden birinin akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açılabilir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak adlandırılan sebep ise; evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilmesini düzenlemektedir.

Bu davada dava sebebini somutlaştırmak gerekmektedir. Sadece şiddetli geçimsizlik yaşıyoruz demekle boşanma davası açılamaz.

Tüm bu davalarda da hâkimin ilk görevi aile birliğini korumak olsa da eğer tarafların artık bir arada kalmaları toplumsal yarar sağlamayacaksa hâkim tarafından boşanmaya karar verilecektir.

Bu yazımızda her ne kadar sevimsiz bir konuda olsa boşanma sebeplerini kısaca açıklayarak bitirmiş bulunmaktayız.

Bir dahaki yazımıza kadar esen kalın…

 Bir Cevap Yazın