Uzlaştırmacı

Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı’nın kontrolünde olan ‘Uzlaştırmacı’ mesleği büromuz avukatlarından Yalçın ve Özkan’ın da sisteme dahil olduğu bir oluşumdur.

Amaçlanan husus uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmış olmalarının sağlanması ve alternatif çözüm yolu ile toplumsal barışın devamını sağlamak ve tarafları bir an önce adliyede geçirecekleri yıllar olmaksızın çözme ulaştırmaktır.

Uzlaştırma; uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle başlatılan soruşturma veya kovuşturma sırasında; şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcinin, Cumhuriyet savcısı tarafından görevlendirilen tarafsız bir uzlaştırmacı marifetiyle anlaştırılmaları suretiyle, uyuşmazlığın giderilmesi sürecidir.
Uzlaştırma kurumu ile;

Mağdurun yaşadığı güven bunalımı ve korkuların ortadan kalkmasına, bozulan tehlike algısının düzelmesine katkı sağlar,

Mağdura özür dilenmesini isteme veya belirlenecek edim ile maddi/manevi zararının tazminini sağlama fırsatını sunar,

Tazminatın gerçekten ödenme şansı artar,

Uzun süreli yargılama boyunca mahkemeye gidilmemesini sağlar.

Taraflarda adaletin yerine geldiği duygusunun tesis edilmesine katkı sunar,

Faile, suçun muhatabı üzerinde yarattığı etkiyi görmesi fırsatını sunar,

Failin devlete karşı değil mağdura karşı şahsen sorumlu olmasını sağlar,

Failin yeniden suç işleme ihtimali azalır,

Taraflarda adaletin yerine geldiği duygusunun tesis edilmesine katkı sunar,

Faile sadece cezalandırılmak yerine hatalarını telafi etme fırsatı sunar,

Failin filinin gerekçesini açıklama ve özür dileme fırsatı olur,

İlk kez suç işleyen kişilere(özellikle çocuk suçlarında) ceza ve sabıka kaydı almadan meselenin halli ile toplumda suçlu damgası yemeden hayatına devam etme fırsatı sunar,

Failin infaz kurumuna girmesini engeller ve kurumda diğer suçlulardan etkilenerek tahliye sonrasında yeniden suç işleme ihtimalini önler,

Bu yararları ile uzlaştırma kurumunun topluma faydası; suçların müeyyideye tabi tutulmasındaki temel gerekçe bozulan toplum düzeninin düzeltilmesi olduğundan, suçun toplum üzerindeki etkilerinin giderilmesini sağlamak, toplum barışına katkı sunmaktır.