Boşanma davaları

BOŞANMA SEBEPLERİ

Her ne kadar sevimsiz bir konu olarak gözükse de hayatımızın içinde yer alan aile hukukunu ilgilendiren en önemli konularından birisidir boşanma.

Bu yazımızda boşanma ve sebeplerini irdeleyeceğiz.

Bilindiği üzere halk arasında bilinen tek boşanma sebebi şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşanmadır. Bunun dışında ne tür davalar açılır bilinmediği gibi tüm davalar içinde bu terim kullanılır neredeyse. Halbuki Türk Medeni Kanununda birden çok boşanma sebebi sayılmış ve hepsi içinde dava açabilmek çeşitli şartlara bağlanmıştır. Bunlar;

I. ZİNA

II. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ

III. SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME

IV. TERK

V. AKIL HASTALIĞI

VI. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

Olarak 6 başlıkta sıralanabilir.

Bunlardan zina her ne kadar Türk Ceza Kanununda suç olmaktan çıktıysa da boşanma sebeplerinden birisidir. Eşlerden biri zina ederse, her ne kadar suç olmaktan çıktıysa da diğer eş zinaya dayanarak boşanma davası açabilir.

Ancak bu davayı açabilmek için belli bir süre şartı mevcuttur. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Bununla birlikte Zina eden taraf eşi tarafından affedilecek olursa affeden tarafın ileride bundan vazgeçerek tekrar zina sebebine dayanarak dava açma hakkı mevcut değildir.

Diğer sebeplerden hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış da bir boşanma nedenidir. Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın yukarıda da bahsettiğimiz üzere tekrar bu sebebe dayanarak dava açmaya hakkı yoktur.

Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme olarak adlandırılan boşanma sebebi ise eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eşin dava açabilmesidir.

Bu durumda dava açmak isteye eş her zaman dava açabilir.

Yine terk sebebine dayalı boşanma davası da; eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Akıl hastalığı da bir boşanma nedeni ise; eşlerden birinin akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açılabilmesidir.

Halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılan ve kanuna göre ise evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak adlandırılan sebep ise; evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilmesini düzenlemektedir.

Bu davada dava sebebini somutlaştırmak gerekmektedir. Sadece şiddetli geçimsizlik yaşıyoruz demekle boşanma davası açılamaz.

Bu yazımızda her ne kadar sevimsiz bir konuda olsa boşanma sebeplerini kısaca açıklayarak bitirmiş bulunmaktayız.

Bundan sonraki yazılarımızda hukuki konuları ele almayı ve kısa çözümlerle olayları çözümlemeyi düşünmekteyiz.

Bir dahaki yazımıza kadar esen kalın…Bir Cevap Yazın