Nedir ki bu Arabuluculuk?

 

Arabuluculuğun ne olduğuna geçmeden neden arabuluculuk sistemine ihtiyaç olduğuna değinmek için Mevlana’nın bir sözün hatırlamak gerektiği kanaatindeyim. Mevlana der ki; “…Anlattıkların karşındakinin anlayabildiği kadardır…”. İşte aslında günümüzde birçok problem Mevlana’nın da değindiği üzere anlattıklarımızın karşımızda anlaşılamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Hele günümüzde insanların iletişime hiç önem vermediklerini, bu hususta beceri yoksunu olduklarını, kendilerini ifade etme becerisinin ne yazık ki çoğumuzda gelişmediğini varsayarsak sağlıklı iletişimin toplumsal huzura nasıl bir katkı sunacağı malumunuzdur.

İşte Arabuluculuk kavramı bu açığı kapatmak adına geliştirilmiş bir sistem olup aslında toplumumuzda öteden beri de gönüllü olarak uygulanan bir sistemdir. Çevremizde birçok olay sağ duyulu insanların tarafları bir araya getirerek anlaşmalarını sağlaması yolu ile de aslında giderilmektedir.

Arabuluculuk sisteminde tarafların aralarındaki uyuşmazlığı bu konuda resmi olarak Adalet Bakanlığı’na bağlı 3. Kişi olarak görev yapan Arabulucular tarafından mahkemelere gerek kalmaksızın çözümlemeleri sağlanır.

En az 5 yıllık deneyimli avukatlar bu eğitimleri alarak sınavlara girmekte ve kazanmaları durumunda bu kez mülakattan geçerek arabulucu siciline kayıt olmaya hak kazanmaktadırlar.

Arabuluculuk yargılamaya göre çok daha avantajlı bir uyuşmazlık çözüm merkezidir. Arabuluculuk siteminde kazanan ya da kaybeden olmaz. Taraflar anlaşma ile sistemi sonuçlandırırlar. Böylelikle her iki taraf da kazanan olmuş olur. Arabuluculuk gerek ticari anlamda gerek dostluk anlamında gerekse iş anlamında barışı sağlar. Arabuluculuk siteminde ortaya çıkan gizli sırlar anlaşma sağlanamaması durumunda sonradan yapılacak yargılamada aleyhe delil olarak kullanılamaz. Taraflar isterse tüm aşamaları gizli tutma konusunda karar alabilirler. Böylelikle ticari, kişisel ve ailevi sırlar ortaya dökülmez. Bazen bir evlilikte tarafların sahip olduğu mallar, ilişkinin bitmesine sebebiyet veren unsurlar gibi gizli kalmasını istediği unsurlarda bu duruma tabidir. Arabuluculuk yargı yoluna göre çok daha ucuz ve hızlı bir yoldur. Arabuluculuk siteminde Yargılama yoluna gitmedeki diğer avantajlarının yanında en büyük avantaj zamandan kazanmaktır. Dava yolunda bir günde uyuşmazlığı çözmeniz mümkün değilken arabuluculuk yoluna başvurduğunuzda belki de aynı gün içerisinde uyuşmazlığı çözebilirsiniz.

Bu durumda görülmektedir ki arabuluculuğu tercih etmenin birçok sebebi mevcuttur ama kısaca özetlersek arabuluculukta kaybedecek tarafı olmayan bir çözüm yolu olduğu gibi aynı zamanda kolay, hızlı, ekonomik ve gizlidir.

Nedir ki bu Arabuluculuk? Sorumuzun cevabı bunlarda gizlidir. İşte toplumsal barış ve huzur için öncelikle Arabuluculuk diyoruz.

Saygılarımızla…Bir Cevap Yazın